onsdag, september 19, 2018
  Minimize

klik på billedet

Et møde om sognets fremtid
den 19. september 2010

kl. 11:30
 

Kære menighed

Vi står over for store forandringer.  Efter næsten 18 år med franciskanere i vores pastorale team, skal vi nu til at forberede os på en ny æra.  Fra næste sommer er franciskanernes kloster lukket.  Det vil ikke længere være en af franciskanere, som er sognepræst.  Vi ved endnu ikke, hvem der bliver vores nye præst.

Nyheden kan kun gøre mange af os kede af det og måske også lidt bekymrede.  Men der er ingen grund til modløshed.  Tværtimod.  Et sogns dybeste identitet vil altid være at finde hos dets samlede medlemsskare – individer og familier, unge og gamle, klosterfolk og lægfolk.

En integreret del af vores identitet er det, vi hver især og samlet som menighed har modtaget fra franciskanere gennem disse mange år.  Det vil blive hos os, selv når franciskanere må rejse.

Men selvfølgelig skal vi forberede os.  Og der er mange spørgsmål og mange tanker, som der kan være brug for at stille og dele.
 
Menighedsrådet indkalder derfor til et menighedsmøde
søndag, den 19. sept. kl. 11:30
i menighedssalen.

Dér kan vi sammen tale om det, der skal ske, det vi ved, det vi ikke ved, de tanker, vi hver især gør os - og menighedsrådet kan orientere om sin plan for overgangsperioden, der blandt andet vil handle om at sætte ord på vor fælles vision, vore værdier og vore traditioner.  Kom!
 
Menighedsrådet


Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement