torsdag, september 21, 2017
  Minimize

MENIGHEDSMØDE
TIRSDAG, DEN 19. MAJ 2009 KL. 19:00 - 21:00


Hvert år skal Menighedsrådet afholde ”et møde for hele menigheden, hvor menighedsrådets formand aflægger beretning om rådets virksomhed, og hvor menighedens opgaver og forhold i det hele kan drøftes.”

Vi håber, at rigtigt mange fra menigheden vil deltage, så vi kan få en god, frugtbar og fremadrettet drøftelse af forhold og spørgsmål, der rører sig i sognet.

Belært af erfaringer sørger vi for, at beretningen ligger klar i skriftlig form omkring den 1. maj.  Eksemplarer vil kunne hentes på sognekontoret eller ved at klikke på linket længere ned på denne side.

Mødet selv vil fokusere på de konkrete spørgsmål, som beretningen giver anledning til og som menighedsmedlemmer har indstillet i forvejen.  På den måde udnytter vi vor tid bedst muligt.

Spørgsmålene og forslag til drøftelse, idéer og bemærkninger til menighedsrådet kan sendes skriftligt til sognekontoret, pr. e-mail til mr@laurentii.org, over sognets blogside sktlaurentiisogneblog.stblogs.com, pr. sognets Facebook Gruppe eller ved at klikke på linket længere ned på denne side.

VEL MØDT den 19. maj kl. 19!
Nina Lassen, Menighedsrådsformand


DAGSORDEN


  • Menighedsrådets årsberetning
  • Kirkelofts- og lydanlægs projekt: redegørelse og evaluering (inkl. beretning om fundraising)
  • Sognets regnskab 2008 og budget 2009
  • Urnegravpladser i Østrekirkegårds katolske afdeling - en indstilling
  • Caritas / Skt. Vincent Gruppe (indstilling fra menighedsmedlem)
  • Menighedsrådets prioriteter 2009-2010:
  1. Katekese/evangelisering for unge familier (fx. dåbsforberedelse, ægteskabsforberedelse m.m.)
  2. Programmer til medlemmernes åndelige fordybelse og udvikling (fx. "Etik for Voksne" m.fl.)
  3. Støtte til menighedens mange frivillige medarbejdere
  • Ordet er frit
Print  
ÅRSBERETNINGEN OG DAGSORDENEN

 

ÅRSBERETNINGEN

Klik her for Menighedsrådets Årsberetning April 2008-Marts 2009 (PDF fil - kan printes)

Årsberetningen er også tilgængelig i kirken, i Bogcaféen og på sognekontoret.

  

REFERAT

Mødet er nu afviklet - det var et fint møde. En forkortede referat udgives i sognebladet (det næste nummer forventes den 7. juni).  Hele referatet kan downloades her.

Referat & Dokumentation Minimize

Mødet gik godt.  Hermed referatet og andre præsentationer fra årets menighedsmøde.

 

Menighedsrådets Årsberetning (PDF)

Dagsorden (PDF)

Referat (MS Word 2003)

Regnskab 2008 & Budget 2009 (PDF)

Redegørelse for kirkelofts- og lydanlægsprojekt (PPS = Powerpoint selv-kørende)

Udvidelse af Østre Kirkegårds katolske afdeling med urnegravpladser (PPS)

Menighedsrådets indsatsprioriteter 2009-2010 (PDF)

 


Sankt Laurentii Kirke 2008/2017 Terms Of Use Privacy Statement