tirsdag, august 21, 2018
MEDDELELSE FRA MENIGHEDSRÅDET:
opera fix
Print   Minimize 
opera fix

 

INDKALDELSE TIL

MENIGHEDSMØDE

DEN 13. MARTS 2011 KL. 11:30

I MENIGHEDSSALEN

 

DAGSORDEN

1. Sogneundersøgelse – vor egen og bispedømmets

2. Resultater fra menighedsmødet i september og spørgeskemaundersøgelsen

3. Identitet – Vision – Mission:
Første udkast til en Identitets- og Missionserklæring for Skt. Laurentii Menighed

4. En præsentation:

Hvad er forudsætningerne for den kirkemodel, som står bag vores missionserklæring?

5. Afstemning af formuleringer i udkastet

6. Hvordan kommer vi bedst videre med de områder i menigheden, der mangler fokus?

7. Aktuelle spørgsmål – inkl. om vort møde med biskoppen vedr. ny sognepræst.


Vi ser frem til din deltagelse!
Planlægningsgruppen
(Nina Lassen, Silvia Munro, p. Bob Showers)

 

opera fix
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement