søndag, marts 24, 2019
Identitetsprojekt 2010 - en meddelelse fra menighedsrådet
Skt. Laurentii Menighed:
IDENTITET – VISION - MISSION

Procesbeskrivelse: august 2010-maj 2011

I august 2010 indledte menighedsrådet en proces, der skal føre til en dokumentation af menighedens identitet, vision og misson.  Processen ligger i forlængelse af den sogneevaluering, som menighedsrådet foretog for tre år siden. Ligeledes vil den bidrage til og være led i den sogneundersøgelse, som Pastoralrådet har sat i gang. Gennem menighedsmøder, evalueringsredskaber, spørgeskemaer m.m. håber vi på bedre at kunne forstå

  • hvem vi er
  • hvad vi er glade for og gerne vil bevare
  • hvor vi kommer fra
  • hvad Gud kalder os til
  • og hvordan vi bedre kan udføre den mission, Gud giver os.


FORMÅL – HVAD VI HÅBER AT OPNÅ

1) Vi vil komme til oplysning, forståelse og fordybelse af vor tro.
Gennem projektet ønsker vi at bringe så mange menighedsmedlemmer som muligt et skridt videre i processen med at afklare sin egen ekklesiologi.  Hvordan forstår jeg ”kirken”, det at være ”menighed” og ”katolik”? Hvad er præstens rolle i menigheden? Hvad er min? Hvordan kan vi samarbejde med oblatfædrene?

2) Vi ønsker at alle menighedens medlemmer føler sig hjemme og velkomne i vores sogn.
Menigheden skal møde alle sine medlemmer med ligeværdighed og respekt og søge at skabe bro mellem forskelligheder. Missions- og identitetsprojektet skal hjælpe os til at forstå hvem vi er, så vi kan sikre, at alle uanset baggrund og situation føler sig hjemme i menigheden. Hvis man ikke føler sig hjemme eller velkommen, bliver man væk – og måske helt væk fra kirken.  Det må vi undgå.

3) Vi ønsker at vejlede sognets frivillige medarbejdere.
Projektet skal vejlede menighedsrådet, kateketerne, de liturgiske medvirkende, udvalgsmedlemmerne og andre frivillige medarbejdere i deres indsats med at prioritere arbejdet i sognet.  Vi håber, at de frivillige medarbejdere bedre vil forstå deres egen rolle, funktion og vigtighed.

4) Vi vil styrke menigheden.
En tydeliggørelse af de forudsætninger, af den sognemodel og de arbejds- og beslutningsprocedurer, der ligger bag kirkelivet i Skt. Laurentii, kan styrke menigheden.

5) Vi vil hjælpe sognepræsten og det pastorale team.
Hvem er vi, hvad sætter vi især pris på, og hvordan gør vi tingene i dette sogn?  Hvem står for hvad?  Her tænker vi især på den del af projektet, som vi kalder ”Håndbogen med vore traditioner”.  Men også visions- missions- og identitetserklæringen samt evalueringsspørgeskemaet vil hjælpe sognepræsten og det pastorale team til at forstå, hvilken menighed, det er, de er en del af. På denne baggrund vil de bedre være i stand til sammen med menigheden løbende at bygge videre på det, der allerede eksisterer.

6) Vi vil sikre, at menigheden ser sig selv som en aktiv del af den større Kirke og det øvrige samfund.
Visions- og missionserklæringen skal sikre, at vi som menighed ikke lukker os om os selv. Vi er en del af samfundet og vi skal se os selv som en aktiv og levende del af bispedømmet og den universelle Kirke. Projektet vil også bidrage til og være led i den sogneundersøgelse, som Pastoralrådet har sat i gang En god, klar selvbeskrivelse af denne menighed vil ved skift af sognepræst ligeledes gøre biskoppen i stand til at finde den præst, der bedst vil kunne træde ind og føle sig hjemme i menighedens fællesskab og mission.

 

 

Print  
Menu


 

IDENTITETS- & MISSIONSERKLÆRING
Hvad er en "identitets- og missionserklæring"?
Hvad er sognet i færd med? LÆS HER PÅ SIDEN!
Kronik om processen på sognets blogside
Hvorfor en missionserklæring? Hvorfor en strategisk plan?
Om vore forudsætninger - Hvad er et sogn?
Om vore forudsætninger - Hvad er sognepræstens rolle?
Menighedsmødet den 19. maj 2009
Menighedsmødet den 20. juni 2010
Menighedmødet den 19. september 2010
Menighedsmødet den 13. marts 2011
Nogle billeder fra menighedsmøderne

Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement