torsdag, juni 27, 2019

 


Skt. Laurentii Kirkes Menighedsråd

Pastor Marcos Romero Bernús 

Pia Mærsk - formand
Ulrik Vangstrup - sekretær
John Munro - næstformand
Anna Jørgensen
Ellen Margrethe Nelth
Ludwig von Malsen
Ole-Chr. M. Plum

Sognets repræsentant i pastoralrådet er Ellen Margrethe Nelth og suppleant er John Munro
  

Print  
 

 
Kontakt til 
Skt. Laurentii Kirkes Menighedsråd:

Kontakt til menighedsrådsformanden, 

Pia Mærsk
maersk@katolsk.dk
Telefon: 22 47 72 97

Print  

PASTORALRÅDET

Sognets repræsentant i bispedømmets pastoralråd:

Ellen Margrethe Nelth

Print  
Hvor levende er vort sogn?
To vigtige redskaber til menighedsrådets vejledning:
Menighedens årsmøde og en evaluering af sognets liv

Det er pålagt menighedsrådet at kalde ind til et årsmøde hvert år for hele menigheden. Her fremlægger rådet en beretning om rådets arbejde og menighedens trivsel siden sidst. Der er også lejlighed til forslag og nye idéer fra menighedsmedlemmerne. I Skt. Laurentii menighed holdes årsmødet i april/maj måned år, undtaget når der er valg.  

Menighedsrådet gennemfører også en evaluering af sognets liv og trivsel, hvor man tager sognets puls og man danner sig et billede af, hvad der går godt, og hvad der kunne gøres bedre. Denne evaluering hjælper menighedsrådet at prioritere sit arbejde.
 

Der holdes supplerende menighedsmøder med passende mellemrum. På disse møder tages aktuelle emner af betydning for menighedens liv og vækst op.

Læs/download menighedsrådets beretning for 2015-16 her.   

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement