mandag, maj 28, 2018

 


Skt. Laurentii Kirkes Menighedsråd

Pastor Marcos Romero Bernus 

Maria Alster - formand
Annelise Nielsen - sekretær
John Munro - næstformand
Anna Jørgensen
Ellen Margrethe Nelth
Ludwig von Malsen

Sognets repræsentant i pastoralrådet er Ellen Margrethe Nelth og suppleant er John Munro
  

En sammenfatning af hvert mødes referat er til og med 2015 udgivet i Sognebladet. Fremover kan det læses her på hjemmesiden.

Print  
 

 
Kontakt til 
Skt. Laurentii Kirkes Menighedsråd:

Send en mail til menighedsrådsformanden, 
Maria Alster på:
alster@live.dk
eller kontakt hende på tlf. 4675 3660.

Print  

PASTORALRÅDET

Sognets repræsentant i bispedømmets pastoralråd:

Ellen Margrethe Nelth

Print  
Referater fra menighedsrådet
Print  
Hvor levende er vort sogn?
To vigtige redskaber til menighedsrådets vejledning:
Menighedens årsmøde og en evaluering af sognets liv

Det er pålagt menighedsrådet at kalde ind til et årsmøde hvert år for hele menigheden. Her fremlægger rådet en beretning om rådets arbejde og menighedens trivsel siden sidst. Der er også lejlighed til forslag og nye idéer fra menighedsmedlemmerne. I Skt. Laurentii menighed holdes årsmødet i april/maj måned år, undtaget når der er valg.  

Menighedsrådet gennemfører også en evaluering af sognets liv og trivsel, hvor man tager sognets puls og man danner sig et billede af, hvad der går godt, og hvad der kunne gøres bedre. Denne evaluering hjælper menighedsrådet at prioritere sit arbejde.
 

Der holdes supplerende menighedsmøder med passende mellemrum. På disse møder tages aktuelle emner af betydning for menighedens liv og vækst op.

Læs/download menighedsrådets beretning for 2015-16 her.   

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement