fredag, april 19, 2019

  Minimize

 

KATEKESE FOR BØRN OG UNGE

I SANKT LAURENTII MENIGHED

 

Religionsundervisning i Skt. Laurentii bygges op i fem forskellige grupper efter alder.  Derudover er der ministrantgruppen.  For hver gruppe eller hold er der forskellige kateketer, som arbejder sammen som et team.

 

         

Familiemessen

Den 1. søndag i hver måned er der familiemesse kl. 9.00

Første Kommunions Katekese

Søndag efter messen.

Midi-KUK Katekese

Søndag efter messen.

Firmelse Katekese

Søndag efter messen.

Maxi-KUK Program

Til mange forskellige tidspunkter!

 

Katekese for børn og unge

Skt. Laurentii Kirkes katekese for børn og unge

Menighedens kateketiske tilbud består af følgende grupper og aktiviteter:

a) Familiemessen 

Målgruppe: Hele familien. Alle - med og uden egen familie - er velkomne!

Familiemessen er en søndagsmesse på hele familiens præmisser, men med et særligt fokus på børnene, så de også føler sig særligt velkomne.  

Der er familiemesse den 1. søndag hver måned kl. 9:00.  Gennem bibelske historier, sang og børnevenlige messetekster lovpriser vi Gud på en søndag morgen!

b) Første Kommunions Forberedelse

Målgruppe: dem, der går i 2. klasse (men det er ikke for sent, his du går i 3. eller 4. kl.)

Der er undervisning i to semestre: Det første går fra ca. primo september frem til den første søndag i advent, andet semester fra januar frem til Første Kommunions Søndag. Vi plejer at fejre Første Kommunion omkring den første søndag i maj. 
 Gruppen mødes søndage efter 9-messen indtil kl. 12. Mødestedet er et mødelokale i sognegården. I december er der særlige aktiviteter til advent og jul - og hvert forår fejrer vi fastelavn!
Kateketer: Katarzyna Indrusewski, Marie Indrusewski, Helle Couppé og Gérard Couppé 

c) Midi-KUK Katekese

Målgruppe: 3.-6. klasse, altså dem, der allerede har fået Første kommunion men endnu ikke er begyndt på firmelsesforberedelsen.
Mødes: Nogenlunde parallelt med Første Kommunions gruppe. Møderne foregår i et klasselokale og er en blanding af undervisning, sjove aktiviteter og forskellige projekter. Der udarbejdes et 4-års program, som muliggør, at et barn kan deltage uafbrudt uden den store gentagelse af emner. I december er der særlige aktiviteter til advent og jul - og hvert forår fejrer vi fastelavn!
Kateketer: Katrin Indruszewski og Ludvig von Mahlsen-Ponickau

d) Firmelsesforberedelse 

Målgruppe: som udgangspunkt starter man med firmelsesforberedelse i starten af 7. klasse. Firmelsen (konfirmation) finder normalt sted i maj måned, når de unge går i 7.-8. klasse, dvs. omkr. 14 år gamle.

Undervisningen varer i 3 semestre dvs. i ca. 1 1/2 år.  I hvert semester mødes gruppen ca. 8 gange. Der arrangeres to weekender. Programmet begynder hvert år i februar og ender Palmesøndag; om efteråret begynder programmet ca. primo september og varer frem til Krist Konge Fest.
Der er altid 2 firmelseshold, det første år og det andet år. Mødestedet er i klasseværelse søndage efter messen frem til kl. 12.00.  Udover søndagsmøderne er der en retræte hvert semester.
Kateketer: Birthe Schultz og Rosa Tran

e) Maxi-KUK

Målgruppe: Maxi-KUK er en samlet betegnelse for de forskellige aktiviteter for og med de unge, som er blevet firmet.
Mødes: hvert år udarbejdes et nyt program, som tager højde for gruppens ønsker og behov i det år. Der er tale om aftensaktiviteter, weekendaktiviteter, sommer aktiviteter m.m.  Vejledende princip er en blanding/balance af katekese, spiritualitet og det sjove.
Maxi-KUK organiserer årsmødet for hele sognets ungdom.
Vejleder: Annette Brødsgaard

f) Ministranterne -

Ministrantgruppen går på tværs af aldersgrupper. Som udgangspunkt indbydes man til at blvie ministrant efter Første Kommunion. Har du lyst til at være med, så kontakt p. Marcos (e-mail: marcosromero000@hotmail.com) eller Maria Indruszewski (20 81 11 94).

Ministranterne er også en del af menighedens liturgiske program.  Den litugiske tjenesteliste kan downloades her: LITURGILISTEN

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement