lørdag, juni 24, 2017
Ved alvorlig sygdom

Ved de syges salvelse anbefaler Kirken de syge og lidende til den lidende og herliggjorte Herre, for at Han må lindre og frelse dem. Kirken opfordrer dem til ved frit at slutte sig til Kristi lidelse og død at bidrage til Guds folks vel.

Sakramentet er for alle, som er alvorligt syge, svækkede pga. alderdom eller sygdom, som lider under kroniske problemer som spiseforstyrrelser osv., eller som skal opereres.  Den kan fejres i familien, på hospitalet eller i kirken. Den kan fejres for en enkelt syg eller for en hel gruppe af syge. Det er meget passende, at den fejres i forbindelse med Messen. Flere gang om året tilbydes denne salvelse efter en hverdagsmesse eller efter en søndags-messe.

Man er altid opfordret til at kontakte sognekontoret, hvis man kender nogen, som er syg og vil få gavn af sakramentet. Menigheden er glad for at kunne bringe kommunion til de syge.

 

Print  
Viaticum - for de døende
Viaticum er en ceremoni, hvor skriftemål, de syges salvelse og eukaristien tilbydes et døende menneske.  Det kaldes også Vandringsbrød.  Det kan være en stor trøst til dem, der skal til at forlade dette liv, og en vigtig hjælp på vej.
 
Det er vigtigt, at man få fat i præsten for at lade ham vide, at nogen har brug for viaticum.  Sognets telefonnummer er 46 35 09 65.  Hvis der ikke er nogen, der tager telefonen, er det vigtigt, at man indtaler en besked og tydeligt siger, hvad det drejer sig om. Hvis det haster, kan Pater Alren kontaktes på mobil tel.nr. 28 14 19 70.
 
I nødstilfælde kan man også ringe til den katolske kirkes nødtelefon
 
29 31 32 80

Nummeret er til Skt. Lioba Benediktinerinde Kloster og bruges i tilfælde af akut behov for præstelig betjening, fortrinsvis til viaticum, de syges salvelse og nøddåb.  Søstrene kan formidle kontakt til en katolsk præst, også uden for kontortid.

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2017 Terms Of Use Privacy Statement