lørdag, juni 24, 2017

Om begravelser i den katolske kirke

Kristne støtter hinanden i livet og i døden.  "Begravelsesgudstjenester yder åndelig støtte til de afdøde, viser ære for deres lige og bringer trøst til de levende" (Kirkeret can. 1176 §2).  Det er katolikkens ret til at få en kirkelig begravelse.

Når du oplever en pårørendes død, er det aldrig nemt.  Hvad skal man gøre?  I Danmark er det bedst, at man begynder med at tage kontakt med en bedemandsforretning.  Den kan give god vejledning og kan formidle kontakt med kirken, kirkegården osv.

KONTAKT MED KIRKEN

Skt. Laurentii Kirke anstrenger sig for at være imødekommende i denne vanskelige stund.  Det er vigtigt at man tager kontakt med sognepræsten så hurtigt som muligt, enten direkte eller gennem bedemandsforretningen.   Pater Alrens mobiltelefonnr. er 28 14 19 70. Sognekontorets telefonnr. er 46 35 09 65. 

"Som udgangspunkt holdes en kristens begravelse i den sognekirke, han eller hun er medlem af" (Kirkeret can. 1177 §1).  I praksis tager kirken hensyn til hver families særskilte omstændigheder.

Det anbefales, at familien aftaler et møde med præsten så snart som muligt.  Under samtalen kan man drøfte gudstjenestens form, de bibelske læsninger man vil bruge, musik osv.

HVORNÅR KAN BEGRAVELSEN VÆRE?

En begravelse kan finde sted mandag til lørdag, kun ikke på en søndag.  Vi prøver også at undgå begravelser på vigtige helligdage som Kristi Himmelfart.  Mange andre gudstjenester finder sted i Skt. Laurentii Kirke, derfor skal begravelsen koordineres med sognets og præstens andre forpligtelser.

MUSIK

Kirkemusik kan hjælpe begravelsen til at virke mere højtidelig og værdig.  Skt. Laurentii Kirke anbefaler, at man ansætter en organist til begravelsen.  Både sognekontoret og bedemanden kan formidle kontakt med en organist.

Skt. Laurentii Kirke har ikke et begravelseskor men de fleste organister bringer en forsanger med eller synger selv for.

KOSTER DET NOGET?

Skt. Laurentii Kirke ønsker ikke at tjene penge på begravelser.  Men sognet har visse udgifter i forbindelse med en begravelse så som strøm, rengøring m.m. og beder derfor om et bidrag på 1000 kr.  Organisten (og muligvis forsangeren) skal også betales.  Både organisten og organisten plejer at sende en regning til bedemandsforretningen.

Print  

Om Kirkegårdene

Den katolske kirke i Roskilde ejer ikke egen kirkegård men i flere end 100 år er mange katolikker blevet begravet i Roskilde Østrekirkegårds Katolske Afdeling.  Denne afdeling ejes af Roskilde Domkirke (Den Danske Folkekirke) og indbefatter enkelte kistegravsteder, familiegravsteder og urnegravsteder.  Flere oplysninger kan læses på Roskilde Kirkegårdenes webside.

Skt. Laurentii sogn dækker flere byer, landsbyer og kommuner, og selvfølgeligt bliver sognemedlemmer begravet mange forskellige steder.  "Enhver katolik har ret til at vælge sin egen kirkegård til begravelse" (Kirkeret can. 1180 §2).

Et ord om ligebrænding

Må katolikkerne lade liget brænde efter døden?  Ja.  "Kirken forbyder ikke ligebrænding medmindre man vælger den på grund af overbevisninger, som modsiger kristendommens lære."  (Kirkeret can. 1176 §3)

Print  
Print  
  Minimize

 

I Kristus lyste håbet frem

om vor salige opstandelse,

så at vi, som sørger over dødens visse lod,

kan trøstes ved løftet om den kommende udødelighed.

Thi for de troende, Herre,

forvandles livet kun,

det berøves dem ikke.

Og når denne vor jordiske bolig nedbrydes,

står der et evigt hjem til os i Himlen.

Derfor synger vi en lovsang til din herlighed.

Præfation til Messen for de afdøde I

 

  

Sankt Laurentii Kirke 2008/2017 Terms Of Use Privacy Statement